mandag den 11. maj 2015

Langt flere virksomheder kan drage fordel af at ligge deres lager på et Lagerhotel


 
Mange mindre og mellemstore virksomheder med mellem 10 og 100 ansatte kan spare penge ved at lade et varehotel klare lager og ekspedition af deres produkter.

Lager og ekspedition indeholder en række faste omkostninger og variable omkostninger som virksomheden måske ikke har præcis styr på i forhold til deres kalkulation. Ofte betyder det at virksomhedens faste omkostninger kommer til at forringe resultatet væsentlig, hvis afsætningen svigter elle hvis der er for store udsving.

Her er det en sund overvejelse, at ligge virksomhedens varelager og ekspedition hos et Lagerhotel.

Omkostningerne i forbindelse med ind lagring, lagerstyring, håndtering og ekspedition tages ofte for givet og virksomheden får ikke foretaget den fornødne effektivisering.  Lagerhotellet har fuld fokus på de omkostninger og effektiv drift – netop fordi den ydelse repræsenterer deres primære konkurrencekraft.

Hos ELP – lager og logistik varetager vi den komplette ydelse i for kunderne i forbindelse med at kunden lægger sine produkter ind på vort lagerhotel. Vi har til formålet udarbejdet et analyseværktøj, der kortlægger den information hos vore kunder, der danner grundlaget for en effektiv løsning.

I de fleste tilfælde medfører det besparelser for kunden fra 10% til 20 %
Typiske indikatorer

 • Det tager for lang tid at lære sæsonlager arbejdere op
 • Ansættelsesaftalerne for lager arbejdere er for usmidig i forhold til variation i afsætningen
 • Indlagring - aflæsning af leverancer forsinkes og giver meromkostninger
 • Fejlleverancer - til kunde eller leverance til forkert kunde
 • Skader på varer under håndtering eller transport
 • Svært at overholde dag til dag levering
 • Mangel på lagerplads i højsæson
 • Mangel på lagerplads ved indlagring af store varepartier
 • Kundesupport i forbindelse med leverance og leveringstid
 • Sagerstyring og problemer med lagerbinding og ukurante varer
 • Varer indlagres på forkert lagerlokation
 • For mange restordre - mankovarer
 • Vedligeholdelse af lager materiel - transportbånd, truck etc.
 • Besvær med ompak og pakkelinjer
 • Palletering og folliering
 • Konkurrencedygtige transport priser
 • Stabile transportpartnere

 • Ingen kommentarer:

  Send en kommentar